Cuvânt inainte

Muzeul trasează istoria unui meşteşug – ceasornicar şi bijutier – şi are la bază colecţia particulară a domnului Emil Kindlein, nepotul meşterului ceasornicar şi bijutier din Lugoj. Expoziţia prezintă pe baza pieselor din colecţie, reconstituirea prăvăliei şi atelierului lui Petru Kindlein care a funcţionat în Lugoj în prima jumătate a secolului XX-lea.
Emil Kindlein Museum Peter KindleinÎn expunere sunt prezentate mobilierul prăvăliei, bancul de lucru, unelte specifice unui atelier de orologerie şi giuvaergie, firme, reclame de epocă. Sunt prezentate, de asemenea, documente şi tipărituri prin care este prezentată istoria familiei şi a meşteşugului. Această atmosferă este completată cu expunerea colecţiei de ceasuri a domnului Emil Kindlein, ce cuprinde ceasuri de buzunar, de mână, de perete, deşteptătoare etc.